Ekonomiye katkıları

Ortak POS, POS kirliliğini ortadan kaldıran ve bu sayede katma değer yaratan bir modeldir. Yatırımların donanımlar yerine ödeme sistemlerindeki yazılım hizmetlerine yapılmasını sağlayarak kartlı ödemelerin yaygınlaşmasında dolaylı olarak etkili olur. Böylece ekonominin kayıt altına alınmasına katkı sağlar.